SDRUŽENÍ PŘÁTEL TELETÍNAV současné době je lom Teletín nabízen ke koupi.
Proč se již dávno v lomu netěží?

Protože v lomu Teletín není možné zahájit hornickou činnost z těchto závažných důvodů:


1. Není jak kámen z lomu dopravit

K lomu neexistuje příjezdová komunikace nutná pro odvoz materiálu. Obecní úřad nepovolí stavbu takové komunikace (viz Prohlášení obce ze dne 3.5.2008 uvedené níže). Jediná možná trasa kudy by bylo možno kámen odvážet vede přes pozemek který vlastní občanské sdružení obyvatel Teletína. My, obyvatelé Teletína prohlašujeme, že přes náš pozemek se materiál z lomu dopravovat nebude.

2.Nejsou povoleny trhací práce protože není a nemůže být vydáno stanovisko hygienika k hluku nutné pro předložení žádosti o povolení trhacích prací

K žádosti o povolení trhacích prací nutných pro hornickou činnost je třeba předložit závazné stanovisko hygienika, který se vyjádří ke hlukové studii. Hygienik požaduje, aby v případě provádění takové studie, byl kromě hluku z hornické činnosti zahrnut také hluk vytvářený dopravou, který by činil podstatný podíl na hlukovém zatížení obyvatel. Jelikož není cesta, po které by projížděla nákladní auta k měření hluku, nebude moci hygienik vydat stanovisko a nebude tedy co přiložit k žádosti o trhací práce na OBU Kladno. Čelní představitelé Českého báňského úřadu na jednání se zástupci obecního úřadu a obyvatel přislíbili, že zajistí, aby případné měření pro hlukovou studii proběhlo naprosto transparentně za účasti pověřených zástupců obecního úřadu a zástupců obyvatel Teletína.
Dosud provedené velmi odbyté studie, které hygienik odmítl, prokazují, že lomová stěna se chová jako odrazová parabola a hluk z lomu a dopravy by vysoce převyšoval povolené parametry. (Viz studie z roku 1993 - lze výžádat na OBU Kladno, a studie z r. 1994 - oddíl Hanba a ostuda v další části našeho webu z roku 2004). Hlukové odstínění není pro některé z blízkých objektů možné (studie z r 1993 explicitně zminuje, že např. rekreační objekt nejblíže lomu "je třeba vykoupit" protože odstínit nelze. Tento problém je nesmírně závažný a velmi pravděpodobně technicky velmi těžko a mimořádně nákladně řešitelný, pokud řešitelný vůbec je.

3. Trhací práce nemohou být povoleny - riziko ztráty a úbytku vody obyvatel Teletína vlivem trhacích prací se blíží téměř jistotě - náhradní zdroj vody nelze vybudovat

Při povolování hornické činnosti v roce 1997 nevzal OBU Kladno vůbec v potaz otázku ovlivnění spodních vod. Až nově vypracované hydrogeologické posudky (viz níže uvedený celý oddíl) jednoznačně prokazují, že trhacími pracemi při hornické činnosti dojde k jisté ztrátě vody u konkrétních objektů a k riziku ztráty nebo úbytku vody u dalších objektů s různou měrou ovlivnění. S ohledem na to, že tato skutečnost je známa již před eventuálním zahájením hornické činnosti a není možnost vybudovat náhradní zdroj vody, je podle našich právníků vysoká míra pravděpodobnosti, že v případném soudním sporu převáží oprávněné zájmy obyvatel Teletína nad zájmy těžaře. Již jednou provedený pokus o povolení trhacích prací (v r. 2004) bez souhlasného stanoviska hygienika a pro shora uvedené problémy byl neúspěšný a řízení bylo za přispění demonstrace obyvatel před bánským úřadem zrušeno. Tento výsledek byl docílen zejména vynikající prací našeho právníka, Judr. Michala Bernarda z Ekologického právního servisu, kterému tímto ještě jednou moc děkujeme.

4. Obecní úřad principiálně nesouhlasí se zahájením činnosti v lomu

Na základě nové získaných poznatků zejména k ohrožení obyvatel ztrátou vody, vydal dne 3. května 2008 Obecní úřad Krňany toto ProhlášeníPRO NÁS, OBYVATELE TELETÍNA, JE ZABRÁNĚNÍ PROVOZU V LOMU OTÁZKOU BYTÍ A NEBYTÍ.
UDĚLÁME ABSOLUTNĚ VŠECHNO, CO JE V NAŠICH SILÁCH, ABYCHOM PROVOZU V LOMU ZABRÁNILINěkteré důležité dokumenty:

1. POPD zde
Vlivy na životní prostředí vypracované závodním lomu (!) p.Boučkem zde
Povolení hornické činnost 1997 zde
Akustický posudek MEK 2004 zdeRozklad k celkové situaci v dubnu 2007 (rozbor hydrogeologických posudků, akustika, cesta, atd.) najdete zde

HYDROGEOLOGICKÉ POSUDKY

Hydroposudek Dr. Žitnýzde
Doplnění hydroposudku - objasnění vzniku podzemních vod Dr. Žitný zde
Superposudek na hydroposudek Dr. Žitného od hydrogeologa Dr. Šnevajse zde
Vyjádření k hydroposudkům a vlivům těžby od České asociace hydrogeologů 2005zde
Hydroposudek Univerzity Karlovy (vypracován na objednávku investora)zde
Hydroposudek soudního znalce AQUATEST a.s. zde
Vyjádření znalce Dr. Šnévajse k novým posouzením 2007zde
Vyjádření k novým hydroposudkům a vlivům těžby od České asociace hydrogeologů 2007zde
Hydroposudek na kontrolní odstřel od fy AQH (vypracován na objednávku investora)zde


Vyhláška Klid střed Čech - později Přírodní park Střed Čech je zdeVeškeré detaily a scany dokumentů týkající se historie do zrušení rozhodnutí v r. 2005 najdete včetně map apod. tady.

Informace o kamenolomu Teletín najdete rovněž na webu EPS kliknutím na logo EPS.

Emailová adresa:
sdruzeni@teletin.cz

Web EPS