Sdružení přátel Teletína je občanské sdružení (nově spolek) založené s cílem zejména chránit přírodní bohatství v Teletíně a okolí.
e-mail: sdruzeni(zav)teletin(tečka)cz

Nechceme si nechat zničit krásnou přírodu a čisté životní prostředí !!

Více než stovka obyvatel Teletína stojí jednotně proti otevření lomu!
Musíme zachránit teletínského výra, vzácné obojživelníky a plazy a zabránit apokalyptické devastaci jednoho z nejkrásnějších koutů poblíž Prahy u slapské přehrady !!

Naprosto unikátní kus čisté přírody kousek od Prahy poblíž Slap, jedinečné prokázané sídliště ohroženého druhu výra velkého po mnoho let, sídlo mnoha dalších ohrožených a chráněných druhů živočichů, oblast prohlášená platnou vyhláškou z 3/10/1990 za oblast klidu a přírodní park "Střed Čech" se má změnit v měsíční krajinu plnou všeobjímajícího hluku, prachu a exhalátů z výfuků díky snaze o otevření lomu.

Proti tomu stojí spolu se všemi obyvateli Teletína i mnoho dalších příznivců této krásné krajiny. Soulasíte s námi, že je co chránit? Podívejte se na obrázky naší krajiny.
A toto je nám nabízeno náhradou, zatím "jen" 4 x denně:

Takto vypadá clonový odstřel

To nemůžeme připustit !!

PROČ NECHCEME OTEVŘENÍ LOMU A ZA CO BOJUJEME?

Riziko ztráty vody použitím výbušnin při trhacích pracích - prokazatelně je vysoké, ztráta vody je téměř jistá pro více než padesát lidí, pravděpodobná pro zbytek obce. Podle odborného posudku hrozí kontaminace spodních vod od použitých výbušnin a ropnými látkami. Není možnost náhradního zdroje vody (pitné ani užitkové) !

Není možné povolit otevření lomu ve vyhláškou chráněném přírodním parku "Střed Čech". Otevření lomu by znamenalo devastaci mimořádně čistého životního prostředí pro více než stovku obyvatel, ať už hlukem, prachem nebo zplodinami z motorů.

Celkový efekt otevření lomu by pro nás, obyvatele Teletína, byl mnohem horší než katastrofa např. typu povodně, Po povodni máte možnost všechno uklidit, dát do pořádku, postavit nový dům a všechno se dostane do normálních kolejí. V případě otevření lomu jste naopak odsouzeni na více než 30 let (stav zásob) polykat prach, poslouchat hluk a dýchat vzduch otrávený výfuky a jen pozorovat, jak vše v širokém okolí hyne.

Zprovoznění lomu by znamenalo zničení biotopu mnoha druhů chráněných a ohrožených druhů živočichů, včetně např.výra velkého, jehož dlouholetým pravidelným sídlištěm lom prokazatelně byl. V tomto smyslu máme rozsáhlou korespondenci a dokumentaci prokazující, že byly porušeny zákony a příslušné instituce na ochranu přírody v plnění svých funkcí selhaly. Pokud by se celá akce zastavila, došlo by velice pravděpodobně k obnovení původního stavu velmi rychle.

Otevření lomu by znemožnilo řádné užívání nemovitostí a ty by se staly neprodejnými - to se ve svém výsledku rovná zcizení.

V okolí Teletína (avšak mimo přírodní park Střed Čech) je několik otevřených lomů, které pracují na minimální kapacitu - proč tedy otevírat další lom, navíc uprostřed přírodního parku a ještě uprostřed vesnice?

Mnohokrát za padesát let, které uplynuly od uzavření lomu po dostavbě Slapské přehrady byly pokusy lom otevřít - nikdy se to zatím nepodařilo z důvodů:
- hygienik nepovolil zasažení tak velkého počtu obyvatel v rekreační oblasti exhalacemi, prachem, hlukem atd.
- devastace životního prostředí
- obrovské riziko ztráty vody pro mnoho desítek obyvatel
- není dořešena příjezdová komunikace - a není stále

Teď, v roce 2005, při všech proklamacích o ochraně přírody, zdraví občanů, hodnot nadřazených mamonu by měla projít tato obludnost?
Popis případu s dokumentací

Dále se snažíme podat čtenáři veškeré informace a detaily tak, aby společně s námi mohl sledovat trnitou cestu v boji za záchranu tohoto krásného koutu naší země. Dáváme zde k dispozici všechny důležité doklady, které se nám podařilo nashromáždit, aby si každý mohl vytvořit svůj vlastní názor. Komentáře k jednotlivým dokumentům a událostem jsou soukromými názory obyvatel Teletína sjednocených ve Sdružení přátel Teletína.

Vstupte a nenechte se odradit

Všechny dokumenty jsou ve formátu .pdf - pro otevření potřebujete Acrobat Reader - zdarma si jej můžete stáhnout zde.Připravujeme důležítý oddíl ochrany přírody, ničení biotopu chráněných a ohrožených druhů živočichů - vzhledem ke značnému rozsahu to potrvá déle.

ZPĚT NAHORU