Jak jsme demonstrovali

Po obdržení Rozhodnutí OBÚ Kladno, kterým navzdory našim závažným námitkám povolil trhací práce v lomu, jsme byli my, obyvatelé obce Teletín nejen rozčarováni, ale také velmi, velmi rozezleni nejen na fakt, že povolení bylo vydáno, ale na neslýchaný a skandální způsob, kterým byly nejen naše, ale i námitky obce "smeteny". Pocítili jsme naléhavou potřebu vyjádřit úředníkům OBÚ co si o nich myslíme a tak jsme ve středu 16. března 2005 před budovou OBÚ demonstrovali. Cílem demonstrace bylo ukázat, že si nenecháme líbit způsob jakým je s námi zacházeno a jak jsme se vyjádřili, jsme připraveni jednotně všichni bojovat proti otevření lomu, i kdybychom měli dojít až do Strassburgu.

Domníváme se, že jsme naše stanovisko vyjádřili dostatečně srozumitelně v Prohlášení, které jsme přečetli, všichni účastníci demonstrace je podepsali a předali jsme je na OBÚ s kopií na ČBÚ. Na demonstraci se nás sešlo více než 80 a celou demonstraci natáčely kamery ČT a TV Prima, přítomno bylo i mnoho novinářů a naše akce vyvolala značný ohlas.

V závěru naší demonstrace jsme byli vyzváni k jednání s předsedou ČBU Dr. Romanem Makariusem, jehož výsledky jsou uvedeny zde.
Několik záběrů z demonstrace:Naše posleství: "Nechceme v Teletíně lom, máme právo na klidný život a čisté životní prostředí !"Čtení Prohlášení, které jsme pak předali OBÚ s kopií na ČBÚAsistovali nám policisté - báňský úřad vypadal skoro jako Pražský hrad, taky čestná stráž!?Šéf kanceláře předsedy ČBU Dr. Romana Makariuse nás zve na jednáníPoslední "pozdravy"ZPĚT NAHORU