Těžba - co by se vyrábělo, jakým způsobem a kolik by se těžilo

Jaký druh výrobku by lom produkoval?

Primárním smyslem celého projektu je otevřít kamenolom produkující drobný kámen a štěrk s použitím např. na dálnici, nikoli těžba kamene na bloky nebo pro ušlechtilou kamenickou výrobu, jak se snaží investor namluvit. Důkazy k tomu hovoří jasnou řečí:

Citujme z POPD na straně 7 : "...většina těžitelných zásob bude vydobyta jako bloky různých velikostí (bloková těžba kamene) nebo jako kámen pro hrubou kamenickou výrobu nebo jako stavební kámen (soklový a regulační kámen) a většina odpadu z této těžby bude následně zpracována na drcené kamenivo. To "nebo" vyjadřuje, že můžete použít jakýkoliv způsob.

Dále se podívejme na strukturu kamene podle jeho kvality a vhodnosti k blokové těžbě - na straně 8 POPD se dočtete, že podíl blokové

Takto vypadá clonový odstřel

suroviny na celkovém objemu těžby nepřekročí 55%, a podíl kvalitní suroviny např. na leštěné desky nepřekročí 10%. Co z toho pro nás jednoznačně plyne?? - 45% celé zásoby kamene není možné použít na blokovou surovinu . Podívejme s k tomu ještě na stranu 11 v POPD, kde se píše :" Předpokládá se, že min. na vzdálenost 6 m od současné stěny do ložiska bude surovina narušena dřívější hromadnou těžbou. Tato surovina bude odlámána co nejekonomičtější metodou a předppokládá se její použití na méně kvalitní výrobky." Je zcela zřejmé, že jelikož je skála poškozená a za padesát let také zvětralá, bude se těchto 45% těžit jako první. Jak příhodné v době, kdy se uvažuje se stavbou železničního koridoru a dálnice, kam všude je kámen perfektně použitelný! Dokud bude poptávka po kamenivu, do té doby se může stále "zjišťovat", že je skála nevhodná pro těžbu kvalitnějšího kamene a pojede se dál, bude se lámat a drtit.... !

Podle původní žádosti o povolení trhacích prací (je momentálně stažena k doplnění investorem) a je k mání tady - str 2 3, 4, 5, 6 , 7 , 8, 9, 10, 11, 12 a 13, se v technologickém postupu trhacích prací počítá s typy odstřelů - např. clonovými, které ovšem nejsou zmíněny v POPD konkrétně a jsou zabaleny do bokem zmíněného "rozpojování horniny nevhodné k blokové těžbě"

Jsme si jisti, že jakmile by byl provoz v lomu zahájen, nemáme nejmenší šanci ovlivnit, zda bude například v lomu použit mobilní drtič - a ten by také použit zcela určitě byl !!- "přece podle POPD se surovina nevhodná k blokové těžbě může zpracovat na méně kvalitní výrobky a to jistě je i kámen do dálnice...."

Objem těžby

Veškerá povolení, a souhlasná stanoviska orgánů státní správy, která se k POPD vyjadřovala jsou podmíněna těžbou 15 tis. tun ročně. Přesto je v POPD určen maximální možný objem 200 tis tun ročně ! Těchto 15 tisíc tun je zmíněno na straně 9 v POPD v bodě 7 - citujeme: "Roční objem těžby je omezen na 200 000 t. Při optimálních podmínkách dobývání by mohlo být vydobyto asi 6 000 m3 suroviny ročně, což představuje asi 15 000 t. Stanovený limit těžby tedy není překročen a plánovaný objem těžby se mu ani zdaleka nepřibližuje" Opět vágním pojmem "při optimálních podmínkách" je zmíněn provoz na jednu směnu, t.j. změní-li se podmínky je možné pracovat klidně na směn více a i o sobotách a nedělích. V tomto smyslu jsme jednali s MŽP, kde jsme žádali, aby bylo jasně řečeno, že jejich kladné stanovisko k případu bylo vydáno jen za předpokladu max. těžby 15 tis. tun. To bylo také potvrzeno. To by bylo v pořádku - ale jen zdánlivě. V POPD je jasně řečeno, že kapacita 15 tis. tun je plánována při provozu na jednu směnu. Na Řízení o povolení trhacích prací dne 28.7.2004 investor sděluje: provoz na 2 směny a 4 odstřely denně !!!

Ohledně celkového množství kamene, které se může vytěžit tímto 1.POPD (a plánují se 2.a 3. POPD....) se dočteme na na straně 7 : "Z celkového objemu asi 150 000 m3 veškeré suroviny dotčené činností podle 1. POPD bude vydobyto na 1. pracovišti asi 39 500 m3 a na 2. pracovišti asi 90 000 m3. Zbývající zásoby zůstanou vázány v těžebních svazcích a budou vydobyty postupy podle dalších POPD, případně budou dlohodoběji vázány v závěrném svahu při hranici DP". Takže maličko matematiky: nahoře je psáno, že 6 000 m3 je asi 15 000 tun. Toto množství by mělo být podle všech povolení maximálně ročně vytěženo. Je-li tedy 6 000 m3 na rok, pak 150 000 m3 je práce na 25 let !, takže nejméně 12 let se bude těžit "méně kvalitní" materiál na kamenivo podle teprve 1. POPD - pak ovšem může nastoupit 2. POPD a další POPD, takže do vytěžerní celého lomu by to trvalo mnoho desítek let, ne-li celé století. To prostě znamená skutečně přeměnu této krásné krajiny v krajinu měsíční a úplnou devastaci.

Závěrem se možná zeptáte, jak se dá spolehlivě zjistit, kolik se vytěžilo? Špatně, prakticky není možné ohlídat a dokázat, že limit 15 tis. tun ročně by byl překročen. Mohlo by se tak stát až po roce těžby a pokud by se nám to snad i podařilo, maximálním úspěchem by nejspíš bylo, že by dostal těžař nějaký dopis, kterým by byl žádán o nepřekračování limitu...a tím by to asi skončilo.

ZPĚT NAHORU