PRACH A EXHALACE - NIKOHO TO NEZAJÍMÁ - KROMĚ NÁS

Mají být povoleny i clonové odstřely !!


a ty vypadají nějak takto

Takto vypadá clonový odstřel

Jak jsme teprve nedávno zjistili, byl pro povolení trhacích prací předložen návrh, jehož schválení by znamenal povolení všech druhů odstřelů, včetně odstřelů clonových, kterými se v 50tých letech trhalo kamenivo na stavbu Slapské přehrady. Pro potvrzení se podívejte na tento výňatek:Proč jsme při řízení o povolení trhacích prací byli informováni jen o odstřelech vhodných k blokové těžbě kamene a nikoliv o plánovaných clonových odtřelech, jejichž dopad na obyvatele (hluk, prašnost, atd) je nesrovnatelně vyšší ?? Více se dozvíte v oddíle o těžbě.Prach a ovzduší znečišťující emise se zdá nikoho (abychom byli spravedliví, kromě životního prostředí Benešov, jak rozvedeno níže) vůbec nezajímá.

Zkusme se podívat, co by představovalo spuštěni lomu z hlediska znečištění ovzduší:

Prach:

- pro odstřely je třeba vyvrtat spoustu děr - při tom se velmi práší - vlastní odstřel znamená mimořádně vysokou emisi prachu, zvláště, jedná-li se o odstřely clonového typu, které by byly na pořadu dne první po velmi dlouhou dobu - podle zásob cca 15 let ne-li pořád, pokud je správná naše torie, že lom je primárně určen pro kamenivo a až sekundárně pro "ušlechtilou kamenickou výrobu"a dokud bude odbyt pro kamenivo - pak se s kameny manipuluje, při tom se rovněž práší - pak se kameny sbíječkami oddělují a jinak zpracovávají, nedej bože i drtí v drtičích - to vše představuje mimořádný "příděl" prachu. Spuštění lomu by znamenalo souvislou prachovou pokrývku až stovky metrů, t.j. široké okolí by bylo zcela zdevastováno, veškerá flora a fauna by postupně odumřela !!

Škodlivé exhalace:

V POPD je uvažováno s následujícími druhy strojů na dieselový pohon:

- kompresory
- jeřáb na přepravu kamenů
- nakladače
- bagry
- nákladní auta v počtu, podle posledních informací 2 auta za hodinu
- plátkovací mechanizmy

V POPD není výslovně jmenováno, ale je možné uvažovat s drtiči a dalšími stroji, které by zpracovávaly surovinu odstelenou clonovými odstřely.

U všech těchto zařízení a strojů se uvažuje s pohonem dieselovými motory, a to motory velkých výkonů = velkých objemů válců a tudíž velkch emisí výfukových plynů. Vezmeme-li v úvahu, že lom je z velké části obklopen obytnými a rekreačními objekty, znamenal by chod uvedených motorů, byť třeba ne všech současně, podle našeho názoru vytvoření naprosto nedýchatelného prostředí. Máme zkušenost, že směr a intenzita větrů v této oblasti se velmi často mění, takže by byla nepochybně zhoubně zasažena široká oblast v okolí lomu.

Ohledně zatížení životního prostředí prachem a emisemi výfukových plynů se vyskytuje v případu jediná znímka, a to v podmínce stanovené ve vyjádření OÚ Benešov z 11.11.1996 pod č.j. 404-5102/96Ber - 1 a 2 - "jelikož by se jednalo o " střední zdroj znečištění" - je v této souvislosti požadován OÚ souhlas ČIŽP Praha, odd. ochrany ovzduší k jeho povolení i uvedení do provozu."

Ptáme se: jak je možné, že báňský úřad nepožadoval souhlasné stanovisko příslušného orgánu?? Okresní úřad Benešov, oddělení ochrany přírody tedy vyžaduje souhlas ČIŽP - oddělení ochrany ovzduší. Pokud je nám známo, není žádný takový souhlas udělen, přesto byl provoz lomu oficiálně zahájen a rovněž bylo zahájeno řízení o povolení trhacích prací. Domníváme se, že by mělo být starostí Obvodního báňského úřadu, aby veškerá požadovaná povolení a souhlasy příslušných orgánů byly řádně vystaveny před tím, než bude uděleno povolení k hornické činnosti, rovněž tak před zahájením řízení o trhacích prací.

Jsme zpátky u podobné situace jako s hlukem - zřejmě nikomu nepřišlo na mysl, že by také souhlas ČIŽP nemusel být udělen ??!! Co se stane, pokud příslušný orgán usoudí, že souhlas nemůže být dán a my jsme přesvědčeni že souhlas s devastací ovzduší prachem a mohutnými emisemi z výfukových plynů nemůže být v rekreační oblasti udělen??

Neexistence souhlasu příslušných orgánů se znečištěním ovzduší je jednou z připomínek, které jsme předali při řízení o povolení trhacích prací. Jsme moc zvědaví, jak to dopadne.

Další vývoj sledujte v pasáži o ostudném Rozhodnutí o povolení trhacích prací, vydaném 15. února 2005.

ZPĚT NAHORU