Přijetí u předsedy Českého báňského úřadu
a jeho slib

Před skončením demonstrace přijal naše zástupce předseda ČBU pan Dr. Roman Makarius. Ve stručnosti jsme jej seznámili s pohnutkami, které nás vedly protestovat demonstrací proti rozhodnutí o povolení trhacích prací v lomu Teletín:
- povolení považujeme za podjaté, protizákonné, nekorektní a stranící investorovi
- hydrogeologický posudek, který říká, že velmi pravděpodobně přijdeme bez náhrady vlivem
trhacích prací a hornickou činností o vodu nebyl respektován a úředníci OBÚ operovali zcela irelevantním posudkem seismika
- těžař nemá dosud, přestože je měl mít již někdy v roce 1993, posudky hygienika potvrzující, že hluk nepřesáhne normu - naopak, první zkušební měření ukazují, že hluk normu přesáhne -
přesto byly rozhodnutím trhací práce povoleny
- investor nemá cestu po které by odtěžený kámen dopravoval
a další.


Předseda Českého báňského úřadu, t.j. orgánu, ke kterému jsme se proti rozhodnutí podřízeného Obvodního báňského úřadu Kladno odvolali nám po vyslechnutí našich námitek a připomínek přislíbil, že se případem bude osobně zabývat a nařídí řádné přezkoumání všech okolností, vedoucích k vydání rozhodnutí. Přislíbil dále, že se nám dostane při posuzování případu korektního a nestranného posouzení.To nám dává naději, že mimo jiné např. při měření hluku (pokud se bude provádět), nám bude zajištěno objektivní a komisionelní měření simulace skutečné reality. Dále věříme, že bude seriozně zváženo riziko ztráty vody a další aspekty, jejichž řešení se až dosud úředníci OBÚ vědomě vyhýbali, přestože jsou velmi důležité a logické (např. neexistence příjezdové komunikace).

Přestože naše dosavadní zkušenosti z reakcí úředníků OBU na naše připomínky nejsou příliž povzbudivé, věříme, že pan předseda Dr. Roman Makarius nám vahou své osobnosti a respektem své funkce zajistí korektní, zákonné a slušné projednání našeho případu a že budeme moci jednou na těchto stránkách a v prohlášení pro tisk říci:

" Ano, pan předseda Makarius své slovo dodržel ".
ZPĚT NAHORU